Thực đơn khách đoàn

Thực đơn khách đoàn

Thực đơn khách đoàn

Thực đơn khách đoàn

Thực đơn khách đoàn

THỰC ĐƠN NHÀ HÀNG VỮNG HUẾ

ĐC: Trung tâm du lịch Phong Nha- Kẻ Bàng, Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

ĐT:  0984 119 838 - HOTLINE: 0942 071 656  Mrs Thơm

THỰC ĐƠN KHÁCH ĐOÀN

( DÀNH CHO ĐOÀN TRÊN 8 KHÁCH )

SUẤT : 200.000đ (01 bàn 8 người: 1.600.000đ )

 • Cá chình suối nướng hoặc um chuối
 • Thịt Heo Rừng hấp hoặc nướng
 • Gà đồi nướng muối hoặc luộc
 • Cá Vược sông sốt cà chua hoặc chiên
 • Tôm Càng Xanh hấp ( tôm sông son)
 • Thịt kho tàu
 • Măng rừng xào thịt băm
 • Môn xóc tỏi
 • Rau luộc hoặc xào tỏi
 • Cà muối
 • Canh chua hoặc canh cua đồng.
 • Khăn lạnh + Tráng miệng + Trà đá

SUẤT : 200.000đ (01 bàn 8 người: 1.600.000đ )

 • Cá chình suối nướng hoặc um chuối
 • Thịt heo bản nướng giòn
 • Gà đồi nướng muối hoặc luộc
 • Cá Vược sông sốt cà chua hoặc chiên
 • Tôm Càng Xanh hấp(tôm sông son)
 • Sườn rim chua ngọt
 • Măng rừng xào thịt băm
 • Môn xóc tỏi
 • Cà muối
 • Canh chua hoặc canh cua đồng
 • Khăn lạnh +Tráng miệng+ Trà đá

SUẤT : 170.000đ (01 bàn 8 người: 1.360.000đ )

 • Cá mát suối chiên giòn
 • Thịt Heo bản nướng giòn hoặc thịt nai
 • Gà đồi nướng muối hoặc luộc
 • Cá Vược sốt cà chua hoặc chiên
 • Thịt kho tàu hoặc nem rán
 • Tôm sông son rang tỏi
 • Măng rừng xào thịt băm
 • Rau luộc hoặc xào tỏi
 • Môn xóc tỏi
 • Cà muối
 • Canh chua hoặc canh cua đồng
 • Cơm trắng
 • Khăn lạnh + Tráng miệng + Trà đá

SUẤT : 170.000đ (01 bàn 8 người: 1.360.000đ )

 • Cá mát suối chiên giòn
 • Thịt heo rừng hấp hoặc nướng
 • Gà đồi nướng muối hoặc luộc
 • Cá Vược sốt cà chua hoặc chiên
 • Sườn chua ngọt
 • Tôm sông son rang tỏi
 • Măng rừng xào thịt băm
 • Rau luộc hoặc xào tỏi
 • Môn xóc tỏi
 • Cà muối
 • Canh chua hoặc canh cua đồng
 • Cơm trắng
 • Khăn lạnh+ Tráng miệng + Trà đá

SUẤT : 150.00đ (01 bàn 8 người: 1.200.000đ)

 • Cá mát suối chiên chắm nước mắm tỏi
 • Cá Vược sống hấp dưa
 • Thịt nai xào hoặc nướng
 • Gà đồi luộc hoặc nướng muối
 • Tôm sông son rang tỏi
 • Sườn rim chua ngọt
 • Măng rừng xào thịt băm
 • Rau luộc hoặc xào tỏi
 • Cà muối
 • Môn xóc tỏi
 • Canh chua hoặc canh cua đồng
 • Cơm trắng
 • Khăn lạnh +Tráng miệng + Trà đá

SUẤT : 150.00đ (01 bàn 8 người: 1.200.000đ)

 • Cá mát suối chiên chắm nước mắm tỏi
 • Cá Vược sông hấp dưa
 • Thịt heo bản nướng giòn
 • Gà đồi luộc hoặc nướng muối
 • Tôm sông son rang tỏi
 • Thịt kho tàu
 • Măng rừng xào thịt băm
 • Rau luộc hoặc xào tỏi
 • Cà muối
 • Môn xóc tỏi
 • Canh chua hoặc canh cua đồng
 • Cơm trắng
 • Khăn lạnh + Tráng miệng + Trà đá

SUẤT :130.00đ (01 bàn 8 người: 1.040.000đ)

 • Thịt heo bản nướng giòn
 • Cá Vược sông sốt cà chua hoặc chiên
 • Gà đồi luộc hoặc kho sả
 • Tôm sông son rang tỏi
 • Sườn rim chua ngọt
 • Cá bống chiên giòn hoặc kho tiêu
 • Măng rừng xào tỏi
 • Rau luộc hoặc xào tỏi
 • Cà muối
 • Canh chua hoặc canh cua đồng
 • Cơm trắng
 • Khăn lạnh +Tráng miệng +Trà đá

SUẤT : 130.000đ (01 bàn 8 người: 1040.000đ )

 • Thịt nai xào sả ớt hoặc nướng
 • Cá Vược sông sốt cà chua hoặc chiên
 • Gà đồi luộc hoặc kho sả
 • Tôm sông son rang tỏi
 • Thịt kho tàu
 • Cá bống chiên giòn hoặc kho tiêu
 • Măng rừng xào tỏi
 • Rau luộc hoặc xào tỏi
 • Môn xóc tỏi
 • Cà muối
 • Canh chua hoặc canh cua đồng
 • Cơm trắng
 • Khăn lạnh +Tráng miệng +Trà đá

SUẤT 120.000đ ( 01 bàn 8 người: 960.000đ)

 • Thịt nai xào sả ớt hoặc nướng
 • Cá Vược sống sốt cà chua hoặc chiên
 • Gà đồi luộc hoặc kho sả
 • Tôm sông son rang tỏi
 • Thịt kho tàu
 • Măng rừng xào tỏi
 • Rau luộc hoặc xào tỏi
 • Cà muối
 • Canh chua hoặc canh cua đồng
 • Cơm trắng
 • Khăn lạnh +Tráng miệng +Trà đá

SUẤT 120.000đ ( 01 bàn 8 người: 960.000đ)

 • Thịt heo bản nướng giòn
 • Cá Vược sông sốt cà chua hoặc chiên
 • Gà đồi luộc hoặc kho sả
 • Tôm sông son rang tỏi
 • Sườn rim chua ngọt
 • Măng rừng xào tỏi
 • Rau luộc hoặc xào tỏi
 • Cà muối
 • Canh chua hoặc canh cua đồng
 • Cơm trắng
 • Khăn lạnh + Tráng miệng + Trà đá

SUẤT 100.000đ ( 01 bàn 8 người: 800.000đ)

 • Thịt heo bản nướng giòn
 • Cá vược sông sốt cà chua hoặc chiên
 • Gà đồi luộc hoặc kho sả
 • Thịt kho tàu hoặc tôm sông rang
 • Măng rừng xào tỏi
 • Rau luột hoặc xào tỏi
 • Cà muối hoặc canh
 • Canh chua cua đồng
 • Cơm trắng
 • Khăn lạnh +Tráng miệng + Trà đá

SUẤT 100.000đ ( 01 bàn 8 người: 800.000đ)

 • Thịt nai xào xã ớt hoặc nướng
 • Cá vược sống sốt cà chua hoặc chiên
 • Gà đồi luộc hoặc kho sả
 • Sườn chua ngọt
 • Măng rừng xào tỏi
 • Rau luộc hoặc xào tỏi
 • Cà muối hoặc canh
 • Canh chua cua đồng
 • Cơm trắng
 • Khăn lạnh +Tráng miệng +Trà đá